Nieuwetijdskinderen.jouwweb.be
Home » Diverse generaties » Sterrenkinderen

Sterrenkinderen

Sterrenkinderen hebben ''kristallen'' in hun DNA gene zitten én zij zijn mooie en bewuste en gevoelige maar toch wel evenwichtige mensenkinderen. Zij weten al van jongs af aan wat de waarheid is en ze zijn hier juist nu op Aarde om hun Missie en Doel te verwezenlijken. Zij weten dat zij anders zijn dan andere kinderen, ook voelen zij dat zij anders zijn dan hun Aardse familie.

 

De Sterrenkinderen kunnen zich in één keer als Sterrenkind activeren, als zij al Wéten dat zijzelf een Sterrenkind zijn, dan activeren zij de kristallen in zich. Deze kristallen, activeren Liefde voor zichzelf en anderen en zij activeren nog meer geestelijke wijsheid en dit helpt de Sterrenkinderen met hun Missie. Indigo's hebben dit niet meegekregen, zij hebben technische kennis en wijsheid.

 

 Deze kinderen komen meestal op Aarde bij 1 ouder die ook een Sterrenkind is en soms zijn beide ouders zelf Sterrenkinderen. Zij hebben ''onbewust'' contact met hun thuisbasis en dat is bij de Pleiaden in de Galactie Sterrenstelsel. Zij zijn juist nu hier op Aarde ''missie'' om zoveel mogelijk mensen van de Aarde naar een hoger bewustzijn te brengen.

Zij zijn al geregeld op Aarde geweest nú pas gaan we deze mooie mensenkinderen écht waarnemen. Zij hebben eerst zelf de nodige ervaringen dóórleeft, zodat zij deze ervaringen ook weer dóór kunnen geven. Maar ze nemen ook later die ervaringen weer mee terug naar hun thuisbasis ''Sterrenstelsel de Pleaiaden'' voor de evolutie van hun eigen Kosmische familie.

In hun herinneringen weten de Sterrenkinderen, maar ook de Indigokinderen onbewust waarom zij hier op Aarde zijn. De Sterrenkinderen weten wat liefde en innerlijke gevoelens zijn. Daarom kunnen zij beter emoties en angsten beheersen dan bijvoorbeeld de Indigokinderen. Sterrenkinderen zijn uit liefde en vrije wil hier, zij kunnen goed voelen en dit maakt ook dat zij ook geestelijk gaan weten.

 

De Indigokinderen zijn juist heel erg technisch, kijk maar naar Internet, zij zijn diegene die daar goed in zijn. Zij hebben problemen met emoties en angsten en kunnen niet bij hun hart en gevoelens komen. Zij zitten bijna allemaal nog vást in hun 2de Chakra. Ze hadden beide een zesdedimensionale bewustzijn voordat zij hier op Aarde kwamen. Beide hebben geen Karma, zoals dit dikwijls beweerd wordt, want zij zijn de ladder al op geweest en ze zijn nú de ladder weer omlaag gekomen om de Aardse mensen te helpen. Zij lopen dus vast op hun eigen emoties en denken en in ruil voor hun hulp zijn ze juist hier om dit voor zichzelf te leren.

Beide waren al vroeg in de vorige eeuw op Aarde, alleen in een later stadium zijn de Sterrenkinderen en de Indigokinderen massaal gereïncarneerd op Aarde. Beide soort kinderen incarneren nog steeds geregeld op Aarde om hier te helpen en ook om te leren, want niemand is ooit uitgeleerd. Beide hebben verschillen achtergronden en dit is ook duidelijk te merken. Ze zijn ook uiterlijk heel goed uit elkaar te houden.

Een Sterrenkind heeft vaak eerder contact met de Kosmische wereld dan het Indigokind. Omdat de Indigokinderen niet zo makkelijk openstaan voor deze Kosmische hulp en omdat zij teveel in hun dénken blijven zitten. Samen komen ze voor lessen te leren in ruil voor de hulp die zij kunnen bieden. Beide zijn goed op Internet en zijn ook goed in de zorg en om mensen te begeleiden op hun spirituele reis.

 Beiden zijn naar de Aarde gekomen met een laag driedimensionaal bewustzijn, maar ze komen van een hoog 6D bewustzijn dit is een verschil van 3 bewustzijn. Wij leven nu nog massaal in een bewustzijn van de driedimensionale en de bedoeling van deze Missie is dat voor 2007 de meeste mensen in de 4de of misschien in de 5de Dimensie van bewustzijn zijn gekomen. Dit betekent dat nu meer mensen open gaan staan voor geestelijke wijsheid.

Voor 2007 zullen er veel mensen ''heengaan'' naar de Kosmos, dit kómt omdat deze mensen hun eigen geest niét of nauwelijks geactiveerd hebben, dus hun geest verwaarloosd. Dit betekent dat zij niet spiritueel/ geestelijk onderlegd zijn en dat betekent geestelijke armoede en zonder geestelijke groei, kunnen we niet doorleven. Dit heeft niéts met een hoge IQ intelligentie van ons temaken, het heeft met een SQ van Spirituele Intelligentie/geestelijke wijsheid te maken.

 

 

Ik heb een thuis tussen de sterren,nog verder dan de horizon.
achter de mooiste regenboog,voordat mijn taak begon
voor ik mijn lessen hier op aarde moest leren,
Soms
Als het even teveel wordt, dan doe ik mijn ogen dicht
Ik ga via de regenboog de sterren tegemoet
En voel de warmte en het licht weer om me heen
Ik word er door omgeven en krijg een goed gevoel
Want dicht bij mij voel ik dat Wezen van licht
dat mij begeleid door het leven en dan kan ik weer door
met de taak die ik kreeg
Engel het weten dat jij mij helpt
maakt dat ik voor het
aardse niet zwicht
mijn ziel zoekt zijn weg
naar de hogere sferen
geleid door jouw liefde en licht

 

Wij zijn de Sterrenkinderen,

dansend op de manestralen

snellen we door het universum

Pulserende kracht van zonneschijn

en liefde - die uitgaat naar de aarde

altijd geduldig-altijd liefdevol

 

Wij zijn de Sterrenkinderen,

de redders van de mensheid,

de vredesleiders van morgen.

Kom, houd onze hand vast als een gewijde zegen

nu we ons openen voor de zevende dimensie.

Blijvend licht, glanzende schittering,

sprankels energie, dansend op oceanen. 

We dansen door elk continent

en zeggen "We houden van jullie" en

"Heb elkander lief"

 

 

 

De sterren zingen

 

De sterren zingen,
nacht na nacht,
hun lied van harte-tonen.

Als ik mijn blik naar boven richt,
verzacht door 't stille hemellicht:
zou God daar dan niet wonen?

De sterren zingen stil hun lied,
in harmonie geboren.
Een ziel-zacht trillen raakt mij aan
en roert de kern van mijn bestaan:
ik weet mij niet-verloren.

De sterren zingen nu.

Mijn ziel springt op,
wil antwoord geven.

Ontroerd ontvang ik deze groet
en, diep vervuld van liefdesmoed,
kom God-geraakt tot leven.

De sterren zingen...

Sterrenkind

 

Zie, ik ben een kind der sterren,
een gedachte van Gods geest.
Roze is mijn kleed: de liefde;
altijd ben ik daar geweest.

Zie naar mij: je diepe wezen
kent de sterren die je zoekt.
Geestes-bloemen draag ik vele:
God vervult mijn hoofd en doek.

In mij is een stil verlangen -
vluchtig ben ik, als de wind:
'k zou bij mensen willen wonen
als een geestes-mensenkind.

Geef jij bodem aan mijn dromen?
Laat mij nu geen gast meer zijn.
Neem mij op in heel je leven;
maak mij kind, om mens te zijn.

Draag mij, baar mij, voed mijn wezen,
geef je pijn voor mijn bestaan.
Laat mijn liefde uit je stromen
daar, waar mensen zonder gaan.
Geef je handen voor mijn daden,
vul je ogen met mijn licht.
Laat je lijf mijn liefde voelen.

Open mij;
geef mij gezicht.


Voel mijn zachte drang van binnen.
Zacht zing ik mijn liefdeslied,
want ik ben een kind der sterren:
zonder mensen kan ik niet.