Nieuwetijdskinderen.jouwweb.be

Hooggevoelig

Wat is HSP ?

"Was je als kind al gevoelig voor wat er zich om je heen afspeelde? Vond je het hartverscheurend als een worm werd gevoerd aan een kip? Of als je zag dat een vis aan een haak werd gevangen? Ben je gevoelig voor de stemmingen van anderen? Een goede kans dat je een gevoelig karakter hebt en tot de highly sensitive persons kan worden gerekend".    

Gevoelige mensen zijn zich bewust van de meer subtiele signalen uit de omgeving, een eigenschap die in veel situaties nuttig kan zijn. De keerzijde is echter dat zij relatief gemakkelijk overvoerd raken in een omgeving met veel mensen, veel indrukken of veel geluiden.

HSP (overgevoelige mensen dus) kan een dusdanige belasting zijn dat er zowel psychische als fysieke problemen ontstaan. HSP-ers staan te veel "open" waardoor zij emoties uit de omgeving overnemen en
zich daardoor moe en uitgeput voelen.

Als je je bewust wordt een HSP-er te zijn kun je er makkelijker mee omgaan, zelfkennis is het eerste dat je je eigen moet maken.  Leren jezelf en de wereld te begrijpen vanuit de wetenschap dat je hoog gevoelig bent. Leren begrijpen dat niet iedereen hetzelfde ziet, hoort of voelt. En juist ook de positieve kanten van een grote gevoeligheid ontdekken. Er zijn veel manieren om je te leren om te gaan met je overgevoeligheid.