Nieuwetijdskinderen.jouwweb.be
Home » Wat zijn nieuwetijdskinderen

Wat zijn nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige, hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ook ADHD kinderen, met de vormen ADD en PDD-NOS, en Autistische kinderen vallen onder de Nieuwetijdskinderen, dit omdat hun problematiek in de meeste gevallen dezelfde achtergrond heeft: overgevoeligheid.

Het blijkt in de praktijk dat er veel overgevoelige kinderen zijn die zich intens verdrietig voelen en niet aan kunnen geven waarom ze zich zo voelen. Dit kan een oorsprong hebben in het feit dat ze in aanleg een tweeling geweest zijn. Dit kan al vroegtijdig verstoord zijn waarbij de vrucht afgedreven werd, maar het verlatingsgevoel bij het kind dat geboren is kan een heel leven duren. Het eenzaamheidsgevoel, het niet-compleet zijn gevoel, verdriet en het gevoel hebben altijd iemand te missen komt heel veel voor.

 Overgevoeligheid kan zich op vele manieren uiten, zoals emotioneel, verdrietig of in de vorm van allergie of voedselintolerantie. Veelal leven nieuwetijdskinderen te veel in hun hoofd en staan te weinig met beide beentjes op de grond. Nieuwetijdskinderen zijn vaak heel speciale kinderen die hun eigen kijk op dingen hebben, heel verrassend en opvallend creatief in het vinden van oplossingen. Net of zij een extra dimensie hebben die anderen ontbreekt. Dit leidt vaak tot onbegrip, zeker als hun handelen niet binnen de normale patronen valt, niet binnen de structuren van onze maatschappij.

Het grote aantal overgevoelige kinderen heeft te maken met allerlei invloeden van deze tijd, zoals stralingen van computers, Gsm’s, tv’s, tl-buizen, de stressmaatschappij, de eetgewoontes die we hebben, alle toevoegingen in ons voedsel waar deze kinderen overgevoelig voor zijn en daar een allergie of intolerantie voor ontwikkelen. Kinderen met een suikerintolerantie kunnen door het eten van suiker ADHD-gedrag vertonen. Kinderen kunnen ontregeld zijn door inentingen. Er zijn tal van aanwijsbare redenen mogelijk, maar helaas ook redenen die niet direct aanwijsbaar zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste overgevoelige mensen (ook kinderen) last van suikerintolerantie hebben. Hier kunnen erg veel klachten uit voortkomen, o.a. stemmingswisselingen.

Nieuwetijdskinderen en overgevoelige kinderen

Nieuwetijdskinderen, of indigokinderen, zijn kinderen van deze tijd. Velen van hen passen niet zo goed in de structuren van onze maatschappij, hebben soms moeite op school, passen zich moeilijk aan, aan de normen die worden gesteld. Ouders kunnen ze vaak niet peilen en lopen met hen van therapeut naar therapeut en worden radeloos van het zoeken naar een oplossing. Nieuwetijdskind zijn is ook helemaal geen ziekte , maar een samenstel van persoonskenmerken Zij laten u zien, wat u voelt, beleeft en niet verwerkt.

Ter geruststelling, er zijn therapieën die verbeteringen kunnen bieden. Enerzijds wordt het kind behandeld en anderzijds de ouders begeleid en eventueel ook behandeld en voorzien van informatie om anders om te gaan met het kind. Beide vinden plaats vanuit wederzijds respect voor het individu van het kind en de ouder.

De therapieën die gebruikt worden kennen geen bijwerkingen zoals we van medicijnen kennen. De gehanteerde therapie is een combinatie van diverse technieken. Met deze methode wordt op diverse niveaus tegelijk gewerkt.

Nieuwetijdskinderen en leeftijd: Leeftijd is niet belangrijk, ook ouderen herkennen zich vaak in de genoemde kenmerken. Ook voor hen is behandeling uiteraard mogelijk. Herkenning kan voor vele ouderen een opluchting zijn. Je voelt je niet meer een eenling in deze maatschappij en je vindt gemakkelijk contacten met gelijkgestemden. Ook hiermee is ruime ervaring opgedaan in de afgelopen periode. Personen in de leeftijd van 0 tot 83 jaar werden behandeld.